Controlebezoek milieu

Controlebezoek milieu

De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem bezoeken bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Bij een bedrijfsbezoek controleert de toezichthouder of uw bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Het gaat bijvoorbeeld om de regels uit de omgevingsvergunning of de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De wettelijke basis hiervan is de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Werkwijze controlebezoek
De toezichthouder maakt een afspraak voor het controlebezoek. Tijdens het bezoek controleert de toezichthouder hoe uw bedrijf de afvalstromen heeft geregeld. Ook het energieverbruik en de veiligheid komen aan de orde. Aan het eind van het bezoek meldt de toezichthouder of en welke overtredingen zijn geconstateerd. U ontvangt dan ook informatie over de termijn waarbinnen de overtredingen opgelost moeten zijn.

Meer informatie over de wet- en regelgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid.