Boom kappen

Boom kappen

Wilt u een boom kappen? U heeft een vergunning nodig als:

  • De boom op de lijst van waardevolle bomen van uw gemeente staat. De lijst met waardevolle bomen vindt u op de website van uw gemeente. Omgevingsdienst Regio Arnhem behandelt de kapvergunningen voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum. Op de gemeentelijke website kunt u ook zien of er specifieke regels gelden voor het kappen van een boom.
  • De boom in een beschermd natuurgebied of landschap staat. Hiervoor zijn regels opgenomen in het bestemmingsplan.

Voor het kappen van een beschermde boom moet u een omgevingsvergunning (kappen) aanvragen via het Omgevingsloket.

Broedseizoen
Bij het kappen van bomen moet u rekening houden met het broedseizoen. Dit geldt zowel voor bomen waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft als voor bomen die zonder vergunning kunnen worden gekapt. Veel vogelsoorten broeden van medio maart tot medio juli. Er zijn echter ook vogels die al in februari of tot in augustus broeden. U moet zelf onderzoeken of er geen nest wordt verstoord.

Meer informatie over het broedseizoen vindt u via de website van de Vogelbescherming Nederland.