Bodem

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. De grond mag echter niet zomaar elders toegepast worden. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Een voorbeeld van een steenachtige bouwstof is puingranulaat. De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat grond, bagger en steenachtige materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring of product certificaat. Een kwaliteitsverklaring wordt opgesteld door een milieutechnisch advies bureau op basis van een bodemkwaliteitskaart of partijkeuring.

Melden
Toepassingen moeten gemeld worden op het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren die geen gebruik maken van een bedrijf zijn vrijgesteld van de meldingsplicht onder het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteitskaart
De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld. U vindt deze informatie op de website van uw gemeente. De nota Bodembeheer van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort vindt u hier:

De regels zijn voor de dagelijkse praktijk vertaald in de Handreiking Grondverzet.
Dit zijn de actuele kaarten:

Meer lezen over de actualisatie van de kaarten?
In 2014 is een Addendum Bodemkwaliteitskaart opgesteld vanwege de landelijke wijziging in regelgeving.

 

Welke kwaliteit grond mag ik toepassen?
Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.