Bodemsanering

Bodemsanering

Bodemsanering
Als u van plan bent (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren, moet u dit melden. In provincie Gelderland kennen we drie instanties die bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming:

  • Gemeente Arnhem (voor eigen grondgebied);
  • Gemeente Nijmegen (voor eigen grondgebied);
  • provincie Gelderland voor de rest van de provincie.

Uniforme bodemsanering
Bij een eenvoudige, uniforme bodemsanering kunt u kiezen voor de korte procedure van het Besluit Uniforme Saneringen. Na een melding bij het bevoegd gezag, kunt u binnen vijf weken en in sommige gevallen, binnen 5 dagen, beginnen met de sanering.  Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Bodem+.

Complexe bodemsanering
Bij een complexe bodemsanering, waarbij de maatregelen niet binnen de regels van het BUS vallen, of waar maatwerk nodig is, geldt een procedure van vijftien weken. Na uw melding ontvangt u een beschikking. In deze beschikking staat of er wordt ingestemd met uw saneringsplan. Bij instemming worden de aanvullende voorwaarden in de beschikking vermeld.
Op de pagina Formulieren vindt u een link naar de meldingsformulieren voor Arnhem, Nijmegen en provincie Gelderland.

Starten met een sanering
De start van een sanering moet u melden bij het bevoegd gezag dat de beschikking heeft verleend. Op de pagina Formulieren vindt u een link naar de meldingsformulieren voor Arnhem, Nijmegen en provincie Gelderland. 

Op de website van Rijkswaterstaat staat of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn. Bodemonderzoeken of –saneringen die door niet-erkende bedrijven zijn uitgevoerd, worden niet in behandeling genomen door het bevoegd gezag.