Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bestemmingsplannen

De gemeente bepaalt voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Dit is vastgelegd in bestemmingsplannen.

Welk bestemmingsplan geldt er op een locatie
Wilt u gaan (ver) bouwen of grond of een gebouw voor een andere functie gaan gebruiken? Dan is het van belang om te weten of dat op de betreffende locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Gemeenten zijn verplicht om voor hun grondgebied de toegestane functies in bestemmingsplannen vast te leggen.

Inzage bestemmingsplannen
U kunt actuele bestemmingsplannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U ziet hier ook welke afmetingen zijn toegestaan zoals hoogte, goothoogte en te bouwen oppervlakten. Over bestemmingsplannen die nog in ontwikkeling zijn, kunt u informatie verkrijgen bij uw gemeente.

Afwijken van bestemmingplan
Als uw plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, is het soms toch mogelijk om uw plan uit te voeren. Er is dan een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan.

 

Heeft u vragen over het afwijken van het bestemmingsplan?
Stel ze aan onze collega’s van de Frontoffice.