Zorgwekkende stoffen beter in beeld

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft in opdracht van de Provincie Gelderland een inventarisatie gedaan bij 226 bedrijven naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het zijn bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is.

Uit de inventarisatie van de ODRN komt naar voren dat bij 129 van de 226 provinciale bedrijven ZZS aanwezig zijn. Bij 82 van deze bedrijven vindt uitstoot van ZZS plaats naar lucht of afvalwater. Bij één van deze bedrijven is de uitstoot hoger dan de norm. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een handhavingstraject gestart. Bij 48 bedrijven stelt de provincie extra regels in de vergunning om te sturen op verminderen van gebruik en emissie van ZZS. ZZS zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat deze stoffen kankerverwekkend zijn, de voorplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen.

Lees ook over schadelijke stoffen beter in beeld.