We bereiden ons voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een grote verandering in de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Deze wet brengt verschillende overheidsorganisaties samen en heeft tot doel om processen rondom ruimtelijke ordening, milieu, en leefomgeving te stroomlijnen. Een van de organisaties die zorgt voor de voorbereiding en implementatie van deze wet in de regio Arnhem is de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Het succesvol implementeren van de Omgevingswet vereist een nauwe samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties. In de regio Arnhem vormt ODRA een belangrijke rol voor deze samenwerking. Wij leggen graag uit welke organisaties hier ook een rol in spelen, en hoe wij ons voorbereiden op de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

Verschillende organisaties en hun rol

ODRA werkt samen met gemeenten, provincie, waterschappen, en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden om de nieuwe wetgeving in goede banen te leiden.

Gemeenten

De gemeenten binnen de regio Arnhem spelen een cruciale rol bij de uitvoering van de Omgevingswet. Zij moeten hun lokale regelgeving aanpassen en in lijn brengen met de nieuwe wet. ODRA ondersteunt hen bij dit proces door middel van informatievoorziening, trainingen en workshops. Daarnaast adviseren wij over het omgevingsplan.

Provincie

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsverordening. Zij vinden afstemming met de regio erg belangrijk. ODRA fungeert in de voorbereiding op de Omgevingswet als schakel tussen de provincie en de gemeenten.

Waterschappen

Het beheer van waterkwaliteit en waterkwantiteit is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De waterschappen in de regio Arnhem (waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe) werken nauw samen met de ODRA om ervoor te zorgen dat de wet op een consistente manier wordt toegepast in watergerelateerde vraagstukken.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

VGGM is verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Gelderland-Midden. Ze zijn betrokken bij de afstemming van activiteiten die te maken hebben met risicobeheer en crisisbeheersing binnen de nieuwe wet. ODRA betrekt de VGGM bij alle afspraken met de regio en ook bij het advies voor het omgevingsplan.

Voorbereiden op het Omgevingsloket

Voor een soepele overgang naar de Omgevingswet is oefenen enorm belangrijk. ODRA organiseert samen met bovengenoemde organisaties regelmatig oefensessies, om iedereen vertrouwd te maken met de nieuwe regels en procedures. Deze oefeningen omvatten ook het gebruik van het Omgevingsloket, het digitaal platform met alle informatie met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Dit loket zorgt straks voor alle aanvragen. Zowel voor bouw, milieu als bodem, maar ook de aanvragen van het waterschap en de provincie worden ingediend via het Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket is essentieel voor het indienen van vergunningsaanvragen, meldingen en informatieplichten. Ook is het loket voor het raadplegen van regelgeving. De samenwerkingsfunctionaliteit zorgt voor het delen van informatie tussen betrokken overheidspartijen. ODRA en haar partners werken samen om ervoor te zorgen dat het afhandelen van aanvragen soepel functioneert en goed wordt begrepen door alle gebruikers.

In de aanloop naar de volledige implementatie van de Omgevingswet in de regio Arnhem, is de samenwerking tussen ODRA en alle organisaties hierboven van onschatbare waarde. Samen zetten wij ons in om de leefomgeving in de regio te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd voldoen aan de nieuwe wetgeving en gebruikmaken van het nieuwe centrale Omgevingsloket. Deze gezamenlijke inspanningen beloven een positieve impact te hebben op de kwaliteit van leven en de duurzame ontwikkeling van de regio Arnhem.

Vragen of contact?

Voor meer informatie over de voorbereiding op de Omgevingswet neem contact op met Saskia van Miltenburg, projectleider Omgevingswet (ODRA) of kijk op www.iplo.nl voor alle landelijke informatie over de wet.