Toezicht houden vanuit de lucht

Met ingang van dit najaar zet de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een drone in om vanuit de lucht toezicht te houden. ODRA is daarmee de eerste omgevingsdienst in Gelderland. Met de drone kan extra informatie over milieu gerelateerde activiteiten worden verzameld. Die informatie is van hogere kwaliteit, nauwkeuriger en levert tijdwinst op. De drone maakt verschillende soorten beelden.

ODRA heeft veel expertise in meten van geluid, trillingen, immissies en emissies. Met de drone kunnen de toezichthouders nu dichtbij de bron een luchtmonster nemen. “We hoeven hiervoor dan niet altijd de pijp in te klimmen. Dat is én veiliger én efficiënter”, zegt toezichthouder Coen Jurcka. Met de warmtebeelden die de drone maakt kan bijvoorbeeld broei in een berg afval opgespoord worden, zodat tijdig kan worden opgetreden. Met gps-metingen is ook exact vast te stellen hoeveel kubieke meters opslag een bedrijf op het terrein heeft liggen. “We hebben als toezichthouder veel ervaring met inschatten hoeveel er op een terrein ligt. De ervaring leert dat eerder meer dan minder opgeslagen wordt. Maar met de drone kunnen we, ook in het belang van het bedrijf, veel preciezer meten of het bedrijf zich aan de regels houdt”, zegt collega Christian Kok.

Privacy

Het vliegen met een drone is in Nederland aan strikte voorwaarden gebonden. “We kunnen niet zomaar de lucht in”, zegt Kok. “We mogen niet overal vliegen. Eerst moeten we zorgen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen. Vervolgens maken we voor elke vlucht een vluchtplan. Daarin melden we wat we willen onderzoeken en waar we willen vliegen. We gaan pas de lucht in als uit het vluchtplan blijkt dat de vlucht veilig uitgevoerd kan worden.” Ook privacy is een belangrijk aspect van toezicht houden vanuit de lucht. Daarom heeft ODRA een Privacy Impact Assessment opgesteld. “Dat is een garantie dat wij verantwoord omgaan met de persoonsgegevens die we met de drone hebben verzameld”, aldus Jurcka.

Twee piloten

Kok en Jurcka zijn de twee ODRA medewerkers die zijn opgeleid om met de drone te vliegen. Zij volgden de opleidingen die nodig zijn om ook te mogen vliegen boven industrie- en woongebieden. “We hebben alle bevoegdheden die nodig zijn om als toezichthouder te mogen optreden. Vliegen met een drone biedt extra mogelijkheden. De informatie die wij ophalen, is ondersteunend aan het reguliere werk”, zegt Jurcka.

Innovatie

ODRA zet voor het risicogericht toezicht houden meer eigentijdse technieken in. Naast de drone heeft ODRA een endoscoop camera (om afgesloten ruimtes via minuscule openingen te bekijken), digitale PH meter (waterkwaliteit), wildcamera (om dieren te spotten), een handheld warmtebeeld en trackers (om te kunnen volgen). Deze middelen worden ingezet om voor de reguliere controles te ondersteunend materiaal te verzamelen.