Toezicht houden op asbestsanering helpt

Toezicht houden op de sanering van asbest helpt. Dat is een voorzichtige conclusie na een dag van controles en inspecties door de omgevingsdiensten uit Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Gelijktijdig voerde ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) inspecties uit bij asbestsaneringsbedrijven.

Op 13 november zijn in totaal 51 locaties bezocht en is er één overtreding geconstateerd waar de inspecteurs vanwege niet naleven van de ARBO-regels het werk stil hebben gelegd. Het betreft het beglazingskit-protocol. Medewerkers van het schildersbedrijf liepen volgens ISZW het risico blootgesteld te worden aan asbestvezels. En dat is in strijd met de ARBO regels.

In totaal zijn 6 toezichthouders van de drie omgevingsdiensten en 14 ISZW-inspecteurs op pad geweest. Op 22 van de 51 bezochte locaties (43%) constateerden zij dat er geen asbestverwijderingsactiviteiten plaatsvinden. En dat is niet zoals het hoort. Saneringsbedrijven moeten altijd melden wanneer en waar zijn aan het werk zijn. Niet melden is het onttrekken aan toezicht en dat is een overtreding. Deze asbestsaneringsbedrijven krijgen een waarschuwing. Andere overtredingen die zijn geconstateerd: niet werken volgens werkplan of het werkplan te summier en te algemeen ingevuld.