Omgevingsdienst Regio Arnhem

Samenwerking OMWB en ODRA

5 juli 2017
Samenwerking OMWB en ODRA

Een halfjaar hebben ODRA en OMWB bij elkaar in de keuken gekeken. En dat beviel goed. Zo goed dat de informele kennismakingsperiode is bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Op 27 juni werd deze geformaliseerd met de handtekening van Diantha Wijngaard van OMWB en haar Arnhemse collega Cees-Jan Fledderus.

 

Theo Visser van OMWB en Frank te Pas lichten de samenwerking toe:
“Er zijn maar twee provincies die hoogwaardige meetvoorzieningen hebben opgetuigd, Gelderland en Noord-Brabant. Bij de oprichting van de omgevingsdiensten zijn deze voorzieningen bij ODRA en OMWB ondergebracht. We zijn beide geaccrediteerd voor luchtmetingen. Door in te zoomen op de verschillen en juist die kennis of dat instrumentarium dat je zelf ontbeert te benutten, kunnen we elkaar meer body geven.

Een mooi voorbeeld is de dioxinemeting. OMWB heeft het instrumentarium en ODRA heeft de accreditatie. Voor het ijken van ons instrumentarium hebben we referentieapparatuur nodig. Daarvoor kunnen we bij elkaar terecht. ODRA heeft bij OMWB audits uitgevoerd en de Arnhemse collega’s kunnen zo nodig in Brabant om metingen vragen met de FLIR-camera.

Daarnaast is het ook goed om te leren van collega’s met een extra expertise. Het helpt ons allemaal enorm om blijvend te schaven en te bouwen aan onze kwaliteit. Tenslotte moeten beide diensten elk jaar het onderzoek door de Raad voor Accreditatie weer goed zien door te komen. Op alle mogelijke manieren blijven we daarom werken aan behoud en verbetering van ons werk. Dat komt ook onze opdrachtgevers ten goede; ze weten dat we in de volle breedte kwaliteit leveren.”