Samenwerking Waterschap en Omgevingsdiensten

Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdiensten van de regio’s Arnhem (ODRA), Nijmegen (ODRN) en Rivierenland (ODR) slaan de handen ineen. De vier organisaties willen dat de riolering en waterzuiveringsinstallaties minder belast worden met te veel afvalwater of een te hoge concentratie aan verontreinigde stoffen in het afvalwater. Op 3 juni jl. ondertekenden zij daarom een samenwerkingsovereenkomst.

In de overeenkomst staan afspraken om met elkaar doelmatige aanpak af te stemmen. Kees Vonk, secretaris-directeur van Waterschap Rivierenland: “Door aan de voorkant bij bedrijven het te lozen afvalwater goed te reguleren, neemt het risico op overbelasting van het riool en het zuiveringssysteem fors af. Wij zijn blij met deze samenwerking, die moet leiden tot schoner water en lagere kosten voor onze burgers.”