Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

Ruben Vlaander, directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem, is 11 mei door de Algemene Ledenvergadering van OmgevingsdienstNL gekozen tot hun voorzitter voor de komende 4 jaar. Hij neemt het  voorzitterschap over van Pieter-Jan van Zanten. Van Zanten verruilt zijn functie bij Omgevingsdienst IJsselland voor een baan bij het Kadaster in Apeldoorn. Vlaander is sinds oktober 2019 directeur van ODRA.

Onmisbare schakel

Ruben Vlaander: “De 29 omgevingsdiensten in Nederland zijn voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving een onmisbare schakel. Wij verlenen namens gemeenten en provincies  vergunningen en zien toe op naleving. En als het misgaat, treden we op. Dat doen we met meer dan 5.000 medewerkers, die hun vak verstaan. Zij zijn gesprekspartner voor bedrijven.”

“Onze mensen hebben ook de kennis en expertise om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke opgaven. Zoals verminderen van het energieverbruik, circulaire economie en duurzaamheid in de breedte.”

Kenniscentrum

Komende jaren heeft OmgevingsdienstNL ambities om uit te groeien tot het kenniscentrum voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (milieu) en advisering, om daarmee nog meer van waarde te kunnen zijn voor  de leefomgeving. “Ik ga er mijn schouders onder zetten. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doen we met de 29 diensten, onze medewerkers en de partners in de veiligheidsketen.”

Versterken VTH-stelsel

De komende tijd ligt er voor de omgevingsdiensten een opdracht om het VTH-stelsel (vergunningen, toezicht, handhaving) te versterken. Aanleiding is onder meer het rapport van de commissie Van Aartsen. De commissie heeft tien aanbevelingen gedaan. “We zijn het eens dat in het stelsel verbeteringen nodig zijn. Landelijk werken we daarom intensief samen met de inspectie- en opsporingsdiensten, het ministerie van I&W en de koepels van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) om de aanbevelingen om te zetten in afspraken.”

Ruben Vlaander

In eerdere functies werkte Ruben Vlaander voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Hij heeft ruime ervaring in het politiek- en bestuurlijke omgeving van Den Haag. Vlaander werkt 6 jaar bij Omgevingsdienst Regio Arnhem. Eerst als afdelingshoofd en sinds 2020 als directeur.