Omgevingsdienst Regio Arnhem

Ondertekening Green Deal Zorginstellingen

24 april 2018
Ondertekening Green Deal Zorginstellingen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat bij zorginstellingen tot 25 procent energiebesparing mogelijk is. De zorginstellingen spreken af binnen twee jaar na ondertekening flinke stappen te hebben gezet met milieubesparende maatregelen voor hun grootste zorglocatie. Gemeente Arnhem, Omgevingsdienst Regio Arnhem en Milieuplatform Zorgsector ondersteunen hen daarbij. Deze afspraak vloeit voort uit het Nationaal Energieakkoord en uit de Arnhemse ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn.

Advies en ondersteuning
Omgevingsdienst Regio Arnhem biedt de zorgaanbieders advies en ondersteuning bij het uitvoeren van wettelijke maatregelen voor energiebesparing.
Directeur Cora Smelik: “De Wet Milieubeheer verplicht instellingen om energiebesparende maatregelen te implementeren die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Wij controleren namens de gemeenten of deze wettelijke verplichting wordt nagekomen. De zorginstellingen die zich aan deze Green Deal committeren, voldoen daarmee aan die wettelijke verplichting. Het accent van ons werk ligt in dit geval vooral op vooraf adviseren en meedenken. Wij juichen dit initiatief van harte toe. Het is een mooie manier om goed gedrag te belonen.”

Ondertekenaars
De Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving werd ondertekend door gemeente Arnhem, Omgevingsdienst Regio Arnhem, Milieuplatform Zorgsector, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Innoforte, Pleyade, Pro Persona, Siza, Stichting De Driestroom en Stichting Vreedenhoff.