ODRA ondersteunt bij toezicht en handhaving coronamaatregelen

“We weten elkaar als overheden en uitvoeringsorganisatie te vinden in deze tijd”, zegt ODRA directeur Ruben Vlaander. “Dat is goed. We staan samen aan de lat om voor burgers en bedrijven om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te realiseren. Dat is nu actueler dan ooit.”

Eerder deze week bood ODRA haar partners (10 gemeenten en Provincie Gelderland) aan om menskracht beschikbaar te stellen voor handhaving en toezicht op de landelijke coronamaatregelen. Van dit aanbod is op dit moment door de gemeente Overbetuwe concreet gebruik gemaakt. “Met de andere gemeente wordt nog gesproken. We kijken steeds naar wat een passend aanbod zou kunnen zijn”, aldus Vlaander.

Komende dagen en weken gaan twee medewerkers van ODRA de gemeentelijke BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) ondersteunen. De formele inzet van de ODRA-medewerkers wordt geregeld via een noodverordening van de veiligheidsregio Gelderland Midden. “We hebben in Elst drie supermarkten, twee bouwmarkten en de weekmarkt bezocht. Op de markt zijn de maatregelen van het Kabinet goed nageleefd. Eén van de supermarkten had in de loop van de ochtend ook alles op orde.”

Doel van deze samenwerking is bij het brede publiek het bewustzijn van de geldende corona-maatregelen te vergroten en onder de aandacht te brengen door zichtbaar te zijn op straat en op te treden waar nodig. De BOA’s en ODRA-medewerkers gaan groepen mensen of ondernemers aanspreken en voorlichten over de coronamaatregelen. Zij kunnen bij niet naleven van de maatregelen persoonsgegevens noteren, waarschuwen en eventueel ouders benaderen. De laatste stap is strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke handhaving. Alleen de BOA’s kunnen strafrechtelijk optreden en boetes opleggen.

Verder is afgesproken in de samenwerking tussen Overbetuwe en ODRA dat de eigen veiligheid van de medewerkers, en voorkomen van verspreiding van het virus, altijd voorop staat. Medewerkers zullen de hygiëne maatregelen nauwgezet in acht nemen. De medewerkers brengen samen met de collega’s van Overbetuwe, onder meer de locaties in beeld waar veel mensen samen komen. Zij werken steeds in een koppel van twee en zijn herkenbaar aan de hesjes over hun dienstkleding en het uniform van de BOA’s.