ODRA levert informatie voor optreden

De toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben informatie geleverd voor het optreden van gemeente, politie en andere diensten bij een café en restaurant in Arnhem-Zuid. De ODRA-medewerkers hadden in eerste instantie de focus op de opslag lachgas en verkoop van lachgas. Maar daarnaast is ook gecontroleerd of het café en restaurant voldoen aan de regels en voorwaarden op grond van de Wabo (omgevingsrecht) en Bouwbesluit.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft het café en restaurant direct gesloten. “Onze aanwezigheid was van cruciaal belang om de tenten te kunnen sluiten. Door de verschillende instanties waren al diverse overtredingen vastgesteld. Wij constateerden dat binnen de inrichting de elektriciteitsvoorzieningen brandgevaarlijk zijn aangebracht en daarbij ook nog diefstal van stroom plaatsvindt. Dit was voor de burgemeester de noodzakelijke druppel om de tenten geheel te sluiten”, aldus een van de betrokken ODRA-medewerkers.

Andere diensten

ODRA trad samen op met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, team Handhaving Openbare Ruimte Arnhem, politie, douane en belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Liander. Het café en restaurant stonden al even in de belangstelling van de wijkagenten en de sociale recherche.