ODRA en Brandweer samen op pad

Dinsdag 3 augustus tekenden Ruben Vlaander (directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem) en Robert Polman (afdelingshoofd risicobeheersing Brandweer Gelderland-Midden) een overeenkomst voor drie jaar. In opdracht van de gemeente Arnhem gaan ODRA en Brandweer samen controleren op veiligheid bij legale kamerverhuurders.

In Arnhem gaat het om ongeveer 450 panden in de stad. De panden worden gecontroleerd op brandveiligheid, constructieve veiligheid (bouwaspecten) en op verschillende gezondheidsissues. Vergroten en up to date krijgen van de (brand)veiligheid is het doel van deze samenwerking. Het project loopt van 2021 t/m 2023. “Buiten Arnhem is de brandweer verantwoordelijk voor het toezicht op brandveiligheid. Arnhem is een uitzondering. In Arnhem doen wij dat”, zegt Ruben Vlaander. 

De gemeenteraad besloot 7 juli in 2019 om verkamering in de Spijkerbuurt tegen te gaan.   “Uit eigen ervaring weten wij dat de situatie in deze panden in veel gevallen niet meer voldoet aan de regels. Daarom hebben we met Arnhem afgesproken dat extra inzet op kamerverhuurpanden noodzakelijk is.”

Veiligheid breed

ODRA en brandweer trekken samen op met ieder eigen specifieke inbreng. “Wij hebben kennis van de algemene regels, inclusief bouw en constructie en de brandweer brengt expertise op brandveiligheid in”, zegt Manfred van Deelen, Teamleider Toezicht Bouw en Leefomgeving. Zijn team is straks belast met de uitvoering. Bij de controles wordt gekeken naar vluchtwegen, rookmelders, druppelgevaarlijk materiaal in vluchtwegen, staat van deuren en brandcompartimentering, brand- en rook versnellend materiaal, ventilatie in natte ruimten, blusmiddelen en de hygiëne van keuken en natte cellen. “We verwachten dat elke controle ongeveer twee uur duurt. Het is zeer waarschijnlijk dat we een hercontrole moeten uitvoeren of een juridische procedure moeten starten.”

Illegale verhuur

Onder deze overeenkomst vallen niet de controle op illegale kamerverhuur en woonfraude. “Dat wil de gemeente ook, maar dat vraagt een andere aanpak. Een aanpak die zou kunnen werken en waar al goede resultaten mee zijn behaald, is die van de ‘overlastpanden’”, vertelt Manfred. Panden die veel overlast veroorzaken worden door een team van gemeente, wijkteams, politie en ODRA gecontroleerd. “Het doel is verminderen en elimineren van overlast en onveilige- en onwenselijke situaties”, zegt Ruben. “Onlangs was dat nog in het nieuws bij Omroep Gelderland.”

Waarom nu

Al sinds 2019 staat dit onderwerp hoog op de politieke agenda van de raad in Arnhem. ODRA is gevraagd om in 2020 projectmatig de kamergewijze verhuur in de stad aan te pakken. Vanwege de corona-pandemie is gekozen om eigenaren, huurders en medewerkers vanuit gezondheidsoverwegingen niet met elkaar in contact te laten komen. “Daarom starten we nu pas”, besluit Ruben.