Omgevingsdienst Regio Arnhem

Lichthindermetingen

2 juli 2017
Lichthindermetingen

Lichthinder speelt steeds vaker een rol bij vergunningverlening en handhaving. U kunt daarbij denken aan een klacht over een verlicht reclamebord. Team meten & advies voert op verzoek van de toezichthouder een meting uit. De resultaten van de meting kunnen aanleiding zijn voor een gewijzigde positie van het reclamebord.

 

De specialisten van team meten & advies kunnen vergunningverleners voorzien van advies bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Toezichthouders kunnen ook te maken krijgen met situaties van lichthinder. Team meten & advies voert op verzoek lichthindermetingen en berekeningen uit.

Informatie
Heeft u vragen of behoefte aan advies? Stuur dan een e-mail naar milieumetingen@odra.nl of bel met Frank te Pas, coördinator team meten & advies op 026-377 1600.