Omgevingsdienst Regio Arnhem

Flitsvergunning

3 juli 2017

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen binnen gemeente Arnhem? In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen een dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag. Als aanvrager van een flitsvergunning neemt u zelf het initiatief om de vergunningaanvraag te toetsen aan de voorwaarden.

Werkzaamheden
De volgende soorten werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

  • het plaatsen van dakkapellen
  • het wijzigen van de gevel
  • het plaatsen van erfafscheidingen
  • het aanbrengen van gevelreclame
  • het bouwen van bijgebouwen
  • het bouwen van 1-laagse aan-/uitbouwen

Meer informatie vindt u in de flyer over de flitsvergunning.