Milieucriminaliteit raakt iedereen

Milieucriminaliteit raakt iedereen. Dat stellen de opstellers van het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De effecten van deze vorm van criminaliteit zijn niet altijd direct zichtbaar, maar hebben grote en ondermijnende gevolgen voor leefomgeving, economie en maatschappij.

Het dreigingsbeeld is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de strategische milieukamer (OM). In totaal zijn negen vormen van milieucriminaliteit beschreven in het rapport. Het gaat over fraude met mest, gewasbeschermingsmiddelen, afval, bodem- en grondstromen, illegaal vuurwerk, koelmiddelen, olie, wild life en zeer zorgwekkende stoffen. 

Lees verder in dit artikel op de website van Omgevingsdienst NL: Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen