Lachgashandelaar veroordeeld

Een lachgashandelaar uit Velp is door de economische politierechter in Arnhem veroordeeld tot de betaling van een boete. Onze opsporingsbeambten (BOA’s) onderzochten de strafzaak. 

De ODRA-medewerkers rechercheerden actief en verzamelden grondig het bewijsmateriaal. In opdracht van de gemeente Rheden wezen onze toezichthouders de handelaar afgelopen jaren bij herhaalde bezoeken op overtredingen van de Wet milieubeheer. Er zijn meerdere dwangsommen opgelegd en ook verbeurd. Dat kostte de handelaar bij elkaar circa € 23.000 wegens het niet nakomen van de afspraken. 

Wet milieubeheer

De geconstateerde overtredingen betreffen het niet volgens de voorschriften uit de Wet milieubeheer opslaan van aanzienlijke hoeveelheden lachgas in gasflessen. Het lachgas, dat in een loods werd aangetroffen, was verpakt in cilinders met een inhoud van 2,7 tot 120 liter. Dat zijn dus niet de bekende slagroompatronen of ballonnetjes. De afnemers van de veroordeelde handelaar rijden met gasflessen in de kofferbak rond en verkopen het gas rechtstreeks aan gebruikers. De meeste gebruikers nuttigen het lachgas vanuit een ballonnetje.

Bewustzijnsverlies

De effecten van het gebruik treden vrijwel direct op. Het geeft de gebruiker een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies en lijkt een beetje op dronkenschap; licht in het hoofd, minder pijn voelen en spieren die ontspannen. Beeld en geluid kunnen anders binnenkomen. De gebruiker kan zelfs dingen zien of horen die er helemaal niet zijn. De roes duurt 1 tot 5 minuten. Bij recreatief gebruik zijn de risico’s beperkt. Het risico voor de volksgezondheid in het algemeen is matig tot groot. Meer informatie hierover vind je hier. Daarnaast is lachgas een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. 

Gebruik niet strafbaar 

Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar, maar aan de opslag zijn wettelijke voorschriften gesteld. Nu valt lachgas nog onder de Warenwet. Dat betekent dat de verkoper van lachgas aan de verplichtingen van de Warenwet moet voldoen. Voorheen was verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik van lachgas via de Geneesmiddelenwet verboden. 

Lachgas heeft meerdere toepassingen. Zo gebruikt het ziekenhuis het als narcosemiddel of zetten tandartsen en ambulancepersoneel het in als kortdurende pijnstiller. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en is gemengd met zuurstof. Ook wordt het gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten. Het is een kleur- en reukloos gas waarvan de werkzame stof di-stikstofmonoxide is. Aan opslag en gebruik zijn strikte milieu- en veiligheidsvoorschriften verbonden vanwege de risico’s. 

Veroordeling

De veroordeelde handelaar hield zich niet aan de regels voor opslag. Er is herhaalde keren voor in totaal € 23.000 aan dwangsommen opgelegd. Daar komt nu via het strafrecht een boete van € 7.500 (waarvan € 2.500 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar) bij. De veroordeling betekent een aantekening, dat wil zeggen een strafblad, voor de betreffende handelaar. De rechter baseerde zijn oordeel op artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, de Wet economische delicten, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer.