Lachgas aanpak Arnhem

Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) en de gemeente Arnhem hebben in de Wet Milieubeheer een artikel gevonden om de problemen met lachgas in het centrum van de stad aan te pakken. Het zijn de handhavers van ODRA die gaan optreden. Met deze aanpak is Arnhem een gemeente met een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Het verbod gold al op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu gaan gemeente en omgevingsdienst samen ook de verkoop in horeca aanpakken.

Hoe het gebruik van lachgas te ontmoedigen is, is voor veel gemeenten een vraagstuk. Gemeenten pakken het gebruik en de verkoop op straat en bij evenementen nu aan via de lijn van de openbare orde. In Arnhem gaan gemeente en ODRA een stap verder door de verkoop in horecagelegenheden en op terrassen aan te pakken.

ODRA-medewerkers staan aan de basis van deze aanpak. Zij vonden een artikel in de Wet Milieubeheer. Volgens het bewuste artikel in deze wet is de verkoper verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. De geleerden zijn het er over eens dat het gebruik van lachgas gezondheidsrisico’s kent. Dus handelt de verkoper in strijd met de wet. Voor zover bekend is Arnhem de eerste gemeente in Nederland die de wet gaat gebruiken.