Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing
In de informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Valt uw bedrijf binnen dit energieverbruik? Dan moet u vóór 1 juli via het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Voor wie geldt de Informatieplicht Energiebesparing?
De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Valt uw bedrijf binnen die doelgroep, dan moet u vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.