Goede samenwerking bij spoedsanering bodem A12

Rijkswaterstaat heeft in het laatste weekend van november een spoedsanering bodem uitgevoerd vanwege een spoedreparatie aan de brug over de IJssel. Dankzij de goede samenwerking tussen gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de toezichthouders bodem van onze omgevingsdienst kon deze sanering binnen een paar dagen uitgevoerd worden.

Normaal gesproken hebben gemeentes en provincie 5 weken de tijd om een melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) te beoordelen. Dat was in deze situatie geen optie. Gemeente Arnhem en provincie Gelderland wilden meewerken aan een versnelde procedure als de toezichthouders bodem van ODRA akkoord gaven op het saneringsplan.

Dankzij intensief overleg tussen de verschillende overheden kon Rijkswaterstaat de spoedsanering binnen twee werkdagen starten. De toezichthouder bodem van ODRA constateerde in de nacht van 26 november dat Rijkswaterstaat de werkzaamheden van de sanering volgens de regels uitvoerde. Na de bodemsanering is de nieuwe asfaltlaag aangebracht zodat het verkeer vanaf de ochtendspits weer gebruik kon maken van het wegdek.