Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geslaagde Handhavingsdag

23 oktober 2018
Geslaagde Handhavingsdag

Politie, ILT, Brandweer, Belastingdienst, Douane, NVWA, RWS, Waterschappen, toezichthouders van de partners van Omgevingsdienst Regio Arnhem en de toezichthouders milieu en bouw van ODRA gingen samen op pad. Omroep Gelderland besteedde ook aandacht aan de Handhavingsdag.

Controles
Er zijn meer dan 250 controles uitgevoerd op het vervoer van afvalstoffen, bodemsaneringen, lozingen van afvalwater, bouw en milieucontroles bij bedrijven. De Handhavingsdag biedt de gelegenheid om gezamenlijk stil te staan bij de verschillende controle-aspecten en daarover kennis en deskundigheid uit te wisselen. Het gezamenlijk uitvoeren van controles verstevigt de verbinding tussen de toezichthoudende instanties.

Kijkje in de keuken
Voor nieuwe raadsleden van de partners en bestuurders van ODRA was tijdens de Handhavingsdag ook gelegenheid om kennis te maken met het werk van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Aan de hand van foto’s namen toezichthouders bouw en milieu de gasten mee in de werkzaamheden die ODRA dagelijks uitvoert.