Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

Veel van ons werk doen medewerkers deze weken vanuit huis om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen de RIVM adviezen en de maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd nauwgezet. We zijn als organisatie goed bereikbaar, klachten kunnen gemeld worden en de piketdienst is actief, maar bezoeken aan locaties worden alleen gepland in overleg met de ondernemer. Deze maatregelen duren tot 25 mei.

Werkwijze toezichthouders

Met onze toezichthouders is afgesproken dat zij eerst contact opnemen met de onderneming alvorens een afspraak te maken voor een bezoek aan de bedrijfslocatie. In dat gesprek wordt gevraagd of de contactpersoon in de afgelopen periode in één van de risicogebieden (bronlanden) is geweest en of zij/hij anderszins gezondheidsklachten heeft, zoals koorts, verkoudheids- of hoestklachten. Zo ja, dan gaan onze mensen niet op pad. Zo nee, dan wordt een afspraak gemaakt voor (regulier) toezicht.

Dus als er geen risico op verspreiding is, gaat het toezicht gewoon door. Onze mensen zullen eveneens coulant omgaan met verzoeken van ondernemers, die aangeven liever geen externen op de werkvloer te zien. We zullen deze wens zoveel als mogelijk respecteren. Uiteraard mag de veiligheid of gezondheid van de omgeving niet in gevaar komen.

Tijdens de bezoeken aan de locatie, nemen onze mensen alle hygiënemaatregelen in acht: op afstand blijven, geen hand geven, handen vaak wassen.

Samengevat:

  • Het werk gaat zoveel mogelijk door
  • Medewerkers werken vanuit huis
  • Locatiebezoek toezichthouders in overleg
  • Klachten kunnen gemeld worden
  • Piketdienst is actief
  • Interne- en externe overleggen beperkt
  • Hygiënemaatregelen in acht nemen
  • In ieder geval tot 25 mei

Heeft u vragen? Stuur gerust een mailbericht naar communicatie@odra.nl.