Duizend vergunningen per jaar

Odra verleent jaarlijks ongeveer 1.000 bouwvergunningen in de gemeente Arnhem. Een aantal van die vergunningen betreft monumenten en erfgoed. “En die kosten meer tijd”, aldus Odra-directeur Ruben Vlaander.

De Odra-directeur was gevraagd door de gemeenteraad van Arnhem om aan de ronde tafel toelichting te geven over de vergunningverlening. De raad wil in het bijzonder over erfgoed weten hoe deze processen verlopen. “Bij verbouwen van erfgoed zijn zaken onomkeerbaar. Wat je verandert, kun je niet meer in de originele staat herstellen, dat vraagt in de vergunningverlening meer tijd”, zegt Vlaander. “Dat wil zeggen dat je meerdere adviezen nodig hebt om een goede afweging te kunnen maken.”

Scheiding

Het is volgens Vlaander logisch dat er een scheiding is tussen het beleid dat bij de gemeente ligt en de uitvoering en vergunningverlening waar Odra verantwoordelijk voor is. “Het is aan de gemeente om te bepalen wat ze wil met de stad.” Voor erfgoed is vastgelegd dat je ‘een afweging’ kunt maken. “Maar wat die afweging dan precies kan zijn, staat nergens omschreven. Dat is ook voor ambtenaren van de gemeente lastig.” Ondernemers vinden dat lastig, bleek tijdens de ronde tafel in het stadhuis. “Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ondernemers willen kunnen ondernemen en duidelijkheid en soms kost dat meer tijd.”