Omgevingsdienst Regio Arnhem

Controles kinderopvang Renkum

18 oktober 2017
Controles kinderopvang Renkum

Integrale aanpak
De controles zijn uitgevoerd door de toezichthouders van ODRA en de brandweer. Ze controleerden de bouwtechnische staat van de panden waarin een kinderopvang en of buitenschoolse opvang is gevestigd. Denkt u hierbij aan controles op constructies, brandveiligheid, vluchtmogelijkheden en ventilatie. Sinds april 2017 zijn er nieuwe eisen voor ventilatie in de kinderopvang.  Deze eis is meegenomen in de controles. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie zijn de controles zonder vooraankondiging uitgevoerd.

Veilige omgeving
Burgemeester Agnes Schaap van gemeente Renkum onderschrijft het belang van controles van kinderdagverblijven en BSO’s: 
van controles van kinderdagverblijven en BSO’s. “Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten. Het is van belang dat de (bouw)technische staat van kinderopvang veilig en ook gezond is.”

Resultaten
De controles hebben een aantal aandachtspunten opgeleverd. Zoals vluchtrouteaanduiding, het vrijhouden van vluchtroutes en de brandcompartimentering. KDV’s en BSO-locaties die nog niet voldoen aan alle eisen, ontvangen een brief. Deze brief bevat de aandachtspunten, de acties die nodig zijn én de termijn waarbinnen het in orde moet zijn.