Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijeenkomst Energie en de Omgevingswet

21 mei 2019
Bijeenkomst Energie en de Omgevingswet

Op vrijdag 17 mei ging ODRA met haar partners in gesprek over de thema’s  Energie en de Omgevingswet tijdens twee interactieve bijeenkomsten.

De integraliteit van de thema’s Energie en Omgevingswet krijgt met de RES (Regionale Energie Strategie) nog meer handen en voeten. Tijdens de bijeenkomst was hier volop aandacht voor. Ook de inzet van de kennis en expertise van Omgevingsdienst Regio Arnhem in relatie tot de omgevingsvisie en omgevingsplan was onderwerp van gesprek.

Met het spelen van, de door de Gelderse Omgevingsdiensten ontwikkelde, serious game passeerden ‘bestuurlijke afwegingsruimte’ en ‘klantgericht & participatie’ binnen de Omgevingswet de revue. Dat leverde mooie inzichten op. Duidelijk is dat de Omgevingswet een gezamenlijke opgave is, waarin de omgevingsdiensten een onmisbare schakel zijn.