Omgevingsdienst Regio Arnhem

Benoeming nieuwe directeur ODRA

6 juli 2017
Benoeming nieuwe directeur ODRA

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op donderdag 6 juli 2017 ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om mevrouw Cora Smelik per 1 september 2017 te benoemen als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Cora volgt Ben Robben op, die sinds de oprichting van ODRA directeur is geweest. Cora Smelik  neemt hiermee afscheid van haar huidige functie als directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente.

Over haar benoeming zegt Cora: “De omgevingsdiensten zijn vanaf 2013 opgericht om een betere invulling te geven aan de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de Milieuwetgeving en het Omgevingsrecht.  ODRA heeft binnen de wereld van de omgevingsdiensten een goede reputatie opgebouwd. Het is een stabiele organisatie met een robuust takenpakket.  Ik kijk ernaar uit om vanuit deze basis de organisatie verder uit te bouwen en klaar te maken voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.”