Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bedrijfsleven Gelderland op koers met energiebesparing

23 oktober 2019
Bedrijfsleven Gelderland op koers met energiebesparing

Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden.

Uit de bij RVO ingediende rapporten blijkt dat de bedrijven gemiddeld de helft van de verplichte, erkende energiebesparende maatregelen heeft genomen. VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Gelderse omgevingsdiensten zijn tevreden met dit verloop. Op de site van VNO-NCW vindt u informatie over de eerste analyse van de rapportages.

Handhaving effectiever
Door alle registraties beschikken de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels over enorm veel data. ‘Met een speciaal door ons ontwikkeld instrument, de Geoviewer, kunnen we steeds preciezer voorspellen welke inrichtingen onder de Informatieplicht vallen. Zo kan er effectiever gecontroleerd worden’ vertelt Ruben van de Belt van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen.
Zij kunnen voor vragen terecht op de websites  www.rvo.nl/Informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl.