Arnhem in de Betuwe

Omgevingsdienst Regio Arnhem is ook betrokken bij grote nieuwbouwprojecten en stadsontwikkeling. Bijvoorbeeld in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. ODRA medewerkers werken samen met het kwaliteitsteam van de gemeente Arnhem.

Schuytgraaf, ook wel ‘Arnhem in de Betuwe’ genoemd, is een relatief nieuwe wijk aan de zuidkant van de Rijn. Er worden circa 6.250 woningen gebouwd in 26 karakteristieke buurten. Schuytgraaf onderscheidt zich van andere nieuwbouwwijken, doordat alle buurten een eigen karakter hebben. Tamara Bod: “En dat zie je bijvoorbeeld terug in de architectuur van de huizen.” René Beiler: “Het zou mooi zijn als je het karakter van de wijk niet alleen terugziet in de bouwstijl, maar ook in het landschap en de fysieke aankleding van de wijk.”

Fietstocht door de wijk

Dat was precies de achterliggende gedachte om met het kwaliteitsteam van Arnhem een middag te gaan fietsen en ondertussen samen te kijken of en hoe de verschillende wijken nog mooier kunnen. Tamara: “Van elkaar leren. Daar ging het ons om. Wij kijken als vergunningverlener en toezichthouder heel anders dan een landschapsarchitect of een stedenbouwkundige. Collega René en ik zijn allebei bouwkundig ingenieur en letten op welstand, architectuur en vooral de technische- en bouwkundige aspecten van een huis.” René: “Voor de ‘Arnhemmers’ zijn groen in de wijk, de aankleding van de straat, het inrichten van parkeervakken en de openbare ruimte zijn de thema’s waar zij naar kijken. Dat is minder ons ding.”

Ontwerpen

Tamara: ”Het zou zo mooi zijn als wij in een veel vroeger stadium onze kennis en ervaring kunnen inzetten bij het ontwerpen van een nieuwbouwwijk.” René: “Ik zal een voorbeeld noemen. De komende jaren gaan veel huizen ‘van het gas af’ en schaffen mensen een warmtepomp aan. Maar als de plannenmakers geen ruimte intekenen waar deze pomp moet staan, krijg je suboptimale oplossingen. Wij kunnen over dit soort kwesties goed adviseren.” Tamara: ”Nog een voorbeeld. De gemeente wil in een deel van de wijk ‘natuur-inclusief bouwen’. Dat is een nieuw fenomeen. Nog geen idee hoe je dit moet toetsen. Wij hebben ervaring in toetsen van vergunningen en kunnen daarom meedenken met het kwaliteitsteam.”

Controleren

Tamara Bod en René Beiler verlenen de omgevingsvergunning en zien toe op de bouw. René is de toezichthouder: “Ik ga iedere drie weken, vanaf de start van de bouw tot de eerste oplevering, langs om de voortgang op locatie te bekijken. Dat doe ik steekproefsgewijs. Dat betekent dat ik bij 15%- 30% van de woningen binnen kijk en controleer of volgens de regels uit het Bouwbesluit wordt gebouwd. Van meterkast tot rookmelders, van dakconstructie tot gebruikte materialen. Over de tegeltjes in de badkamer gaan wij niet.” Tamara: “Wij kijken als vergunningverlener vooral of het plan past binnen de bestaande kaders, zoals het lokale bestemmingsplan. Dat doen we als ODRA voor de gemeenten Lingewaard, Arnhem en Renkum.” René: “Ik vind het echt leuk om een bijdrage te leveren aan de uit- en opbouw van deze wijk. Je ziet het ontstaan en de bewoners zijn blij.” Tamara: “De themawijken zijn erg in trek. We zien dat mensen binnen de wijk Schuytgraaf verhuizen van een ‘ouder gedeelte’ naar de nieuwere themawijken.”

Bekijk hier een kaart van de wijk.