ARN helpt afvalverwerker AVR

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat de Afval en Energiecentrale Nijmegen (ARN) tot 1 april 2024 maximaal 15.000 ton bedrijfsafval extra mag opslaan. Afval dat nu niet verwerkt kan worden door de Rotterdamse afvalverwerker AVR, waar onlangs een grote brand woedde.

AVR verwerkt jaarlijks circa 1,4 miljoen ton afval. Voorlopig is in de havenstad het verbranden van afval niet mogelijk en zoekt de AVR oplossingen bij andere Nederlandse afvalverwerkers. Zo ook bij de ARN. De provincie Gelderland is daarover bevoegd gezag. Met het GS-besluit om de ARN toestemming te geven voor deze opslag, zijn een aantal voorwaarden opgelegd. De Nijmeegse afvalverwerker mag uitsluitend bedrijfsafval accepteren dat oorspronkelijk bestemd was voor de AVR. Het afval zal zo worden opgeslagen dat er geen overlast (geluid en geur) voor de omgeving ontstaat. Deze opslag mag tot uiterlijk 1 april 2024. Of zal eerder worden beƫindigd wanneer de AVR zelf weer in staat is afvalstoffen in te nemen en te verwerken. De Omgevingsdienst Regio Arnhem ziet toe op de naleving van deze voorwaarden.

Lees meer hierover op de website van de provincie Gelderland.