Vuurwerk

Rond de jaarwisseling wordt er nog steeds veel vuurwerk afgestoken. Ook bij evenementen zijn er soms grote vuurwerkshows. Verkoopt u vuurwerk of steekt u vuurwerk af bij evenementen? Dan heeft u een vergunning nodig. Met deze vergunning zorgen we ervoor dat de opslag en het afsteken van het vuurwerk veilig gebeurt.

Wat verstaan we onder vuurwerk?

Vuurwerk is in te delen in een aantal categorieën. Hoe groot het risico op gevaar is, bepaalt het type categorie: 

  • Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar.
    Dit noemen we ook wel kindervuurwerk of fop- en schertsvuurwerk. Dit is te koop vanaf 12 jaar en mag je ook het hele jaar door afsteken (maar geen overlast mee veroorzaken of vernielingen mee plegen).
  • Categorie F2 : Vuurwerk met weinig gevaar, dat ook gebruikt mag worden door consumenten. Dit mag enkel op 31 december van 18.00 tot 1 januari 02.00 uur.
  • Categorie F3: Vuurwerk met middelmatig gevaar. Dit is alleen bestemd voor professioneel gebruik. Sinds 1 december 2020 geldt een verbod voor consumentengebruik.
  • Categorie F4: Vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Denk bijvoorbeeld aan pyrotechnische artikelen voor evenementen en theaters.

Categorieën T1 tot en met T2 gaan over pyrotechnische artikelen voor theatergebruik:

  • Categorie T1: pyrotechnische artikelen die met gering gevaar op het podium gebruikt kunnen worden.
  • Categorie T2: pyrotechnische artikelen die op het podium door een persoon met gespecialiseerd gebruikt kunnen worden.

Alle regels over het afsteken van vuurwerk zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld dat de verkooppunten voorzien moeten zijn van belangrijke installaties en keuringen voor brand- en explosieveiligheid. U kunt hierbij denken aan een sprinklerinstallatie of een (automatische) brandmeldinstallatie.

Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan vraagt u een ontbrandingstoestemming aan of doet u een melding voor elke keer dat u vuurwerk wil afsteken. De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u meer dan 200 kg consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kg theatervuurwerk wilt afsteken. Gaat het om minder vuurwerk dan deze aantallen? Dan is het doen van een melding voldoende.

Ontbrandingstoestemming indienen of melding doen

Alleen gespecialiseerde bedrijven met een zogenoemde toepassingsvergunning kunnen een ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding indienen. De aanvraag dient u online in via het e-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen van de Provincie Noord-Brabant. Deze provincie beheert het landelijke systeem waar u een ontbrandingstoestemming kunt aanvragen of een melding kunt doen. Het systeem stuurt de aanvraag automatisch door naar de juiste omgevingsdienst.

Vraag op tijd toestemming

De ontbrandingstoestemming dient u minimaal veertien weken voor de geplande vuurwerkontbranding in. Voor de ontbrandingsmelding is deze termijn twee weken. Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

Carbid

In sommige winkels wordt carbid het hele jaar verkocht, bijvoorbeeld voor het bestrijden van mollen. In december ziet de omgevingsdienst dat de verkoop van vuurwerk regelmatig gepaard gaat met de verkoop van carbid.

Opslag van Carbid

Carbid is geen vuurwerk, maar behoort tot ADR-klasse 4.3 en moet beschouwd worden als gevaarlijke stof. Om de veiligheid te waarborgen moet bij het opslaan van in totaal meer dan 1.000 kg van de gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9; of gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, worden voldaan aan de veiligheidseisen. De eisen zijn gesteld in PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

U dient ten minste vier weken voor de opslag een melding te doen. U heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u 10.000 kg of meer in totaal van de bovenstaande gevaarlijke stoppen opslaat.

Een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen kan via het Omgevingsloket.

Vragen over coördinatie rondom vuurwerk?

Onze specialisten op het gebied van vuurwerk adviseren u graag bij de ontwikkeling en afstemming van de vuurwerk coördinatie. Denk hierbij aan de afstemming met brandweer, de gemeente en Rijkswaterstaat. De coördinatie richt zich op consumentenvuurwerkopslagen en de vuurwerkontbrandingen bij evenementen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en advies.

Meer weten?

Op de volgende website staat meer informatie over vuurwerk:

Politie.nl: Alles over vuurwerk
Rijksoverheid – Wat moet ik weten als ik vuurwerk wil verkopen?
Rijksoverheid – Welke eisen gelden er voor opslag van vuurwerk door bedrijven?