Sebava

  • Burensewal 2, Erichem

Sebava is opvolger van het varkensbedrijf De Knorhof in Kapel Avezaath. In juli 2017 is De Knorhof door brand verwoest. Daarbij zijn duizenden varkens omgekomen. De rechtsopvolger van De Knorhof is Sebava. Sebava heeft plannen voor een doorstart op de locatie in Kapel Avezaath.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Sebava dossier.

Aanvraag revisievergunning

Om een doorstart te kunnen maken is in juli 2019 een aanvraag revisievergunning ingediend. De revisievergunning is nodig om het bedrijf te kunnen herbouwen. Sebava wil een ander soort varkensbedrijf en veranderingen in de exploitatie. In de nieuwe plannen worden de varkens gevoerd met breivoer. Dat is een mengsel van mengvoer, vaste- en vloeibare bijproducten en water. Dit mengsel wordt op het bedrijf aangemaakt en aan de dieren gevoerd. Een deel van de verwerkte grondstoffen in het breivoer wordt volgens de wet- en regelgeving als afval beschouwd. De provincie Gelderland is daarom bevoegd gezag. De vergunningaanvraag die het bedrijf januari 2022 heeft ingediend is buiten behandeling gesteld. De aanvraag niet compleet.

Nieuw varkensbedrijf 

Uit de voornemens van Sebava blijkt dat zij het liefst een grotere varkensstal (5.000 zeugen) wil bouwen, dan de stal die in 2017 is afgebrand. Maar dat is op het bestaande bouwblok (bestemmingsplan) niet mogelijk. Ze moeten binnen de contouren van de afgebrande stal blijven. In de procedure voor de herbouw van de varkensstal is tot nu toe weinig vordering geboekt. De ontwerpbeschikking moet nog worden opgesteld en ook dat zal nog enige tijd gaan duren.

Duidelijkheid vergunningen

In 2021 moet voor Sebava duidelijk worden of de aanvraag voor herbouw gehonoreerd kan worden. In de Wnb- en Wabo vergunning wordt vastgelegd aan welke voorschriften het bedrijf zich moet houden. De Wet natuurbescherming (Wnb) gaat over stikstof die neerslaat op natuurgebieden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat over bouw en milieu. Sebava beschikt nog over een in 2009 afgegeven Wnb-vergunning. Of deze voldoende is voor de nieuwe plannen, is nog onduidelijk. Dat is een besluit van de provincie Gelderland.

Opruimen mestsilo’s

Op de locatie van de afgebrande varkensstallen liggen nog silo’s met verdunde mest. Het bedrijf is aangeschreven door de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Uiterlijk 1 april 2021 moeten de silo’s leeg of hersteld zijn. Na 1 april 2021 wordt gecontroleerd of hieraan is voldaan. 

Nieuwbouw huizen

De gemeente Buren wil graag in de buurt van de Sebava locatie woningen bouwen. De plannen van Sebava staan de nieuwbouw op dit moment in de weg, vanwege onder meer de stankcirkel.

Logboek

1 april 2021

(Mest)silo’s moeten leeg of hersteld zijn

24 maart 2021

Stalbranden – rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

15 januari 2021

Aanvraag Bibob onderzoek

November 2020

Sebava past aanvraag vergunning aan (25.668 varken

17 januari 2020

MER advies

Juli 2019

Aanvraag revisievergunning

Juni 2018

College B&W informeert gemeenteraad over herbouw van De Knorhof

27 juli 2017

Brand verwoest De Knorhof

2010

Vergunning voor 19.000 varkens

2004

Gedeputeerde Aalderink komt in actie tegen de misstanden

1996

Adriaan Straathof koopt in Erichem pluimveebedrijf

Betrokken partijen