Nestlé

  • Laan 110, Nunspeet

De babyvoedingsfabriek van Nestlé is al vijftig jaar onlosmakelijk verbonden met Nunspeet. De fabriek, die al in 1895 op de huidige locatie werd gevestigd, ligt al sinds jaar en dag in een woonwijk.

Het bedrijf wil een nieuwe productielijn voor specialistische babyvoeding in gebruik nemen, aanpassingen doen op het terrein en werkt aan het terugdringen van de stof- en geluidsemissies. De voorbereidingen voor een revisievergunning zijn in gang gezet.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Nestlé dossier.

Voor alle activiteiten die een vorm van hinder kunnen veroorzaken is een vergunning nodig. Denk aan geluid van machines en luchtfilterinstallaties, bouwen en verbouwen van loodsen en andere voorzieningen op het bedrijfsterrein en het verminderen van de stofemissies. Voor deze activiteiten heeft Nestlé concrete plannen om de situatie te verbeteren. Deze plannen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en het beleid van Provincie Gelderland. Het bevoegd gezag voor Nestlé is met de komst van de Omgevingswet veranderd. Niet langer de provincie Gelderland maar de gemeente Nijkerk is nu bevoegd gezag.

Historie

In 1895 begon de heer Molijn een melkfabriek waar toen melk in flessen en blikken werd geproduceerd. In 1971 werd de fabriek onderdeel van Nestlé. Nestlé is een wereldwijd opererend voedingsmiddelenconcern met de hoofdzetel in Zwitserland. ‘We tonen de kracht van voeding om de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren, vandaag en voor toekomstige generaties”, dat is de missie van het bedrijf. Nestlé heeft inmiddels meer dan 2.000 merken, van wereldwijde iconen tot lokale favorieten, en is aanwezig in 187 landen over de hele wereld.

Babyvoeding

In Nunspeet wordt in 1974 de eerste babyvoeding geproduceerd. In de fabriek wordt hoogwaardige babyvoeding gemaakt die haar weg vindt naar meer dan 80 verschillende landen. Het gaat om reguliere babyvoeding en om voeding die speciaal is bestemd voor zuigelingen die geen melksuiker (lactose) kunnen verdragen of die allergische reacties oplopen als ze reguliere babymelk drinken. De faciliteit van Nestlé in Nunspeet is de enige Nestlé-fabriek ter wereld die deze bijzondere producten maakt.  De Nestlé fabriek biedt werk aan ruim 400 medewerkers van wie het merendeel afkomstig is uit Nunspeet en directe omgeving.

Klachten

De afgelopen jaren zijn vanuit de omgeving van het bedrijf verschillende keren klachten bij het provinciaal klachtenloket. Nestlé heeft de afgelopen jaren actief gesproken met omwonenden tijdens buurtbijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Vervolgens is een plan gemaakt om de relatie te verbeteren. Er is een groenplan ontwikkeld en uitgevoerd om het aanzicht van de huizen richting de fabriek groener te maken

Uitstoot verminderen

Verder is er een plan ontwikkeld om de geluidsoverlast te beperken en de stofuitstoot verminderen. Er is onder andere gekozen voor een compleet nieuwe doekenfilterinstallatie. Deze installatie moet de emissies van stof en geluid aanzienlijk verminderen. Op 15 juni 2022 heeft team meten & advies van ODRA een worst-case (slechtst denkbare) verspreidingsberekening uitgevoerd om de bijdrage van de stofemissie op leefniveau te bepalen. Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de normen die gelden voor fijnstof op leefniveau. Dat wil zeggen dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van omwonenden.

Vergunningen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen is namens de provincie verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Nestlé heeft vergunningaanvragen ingediend voor bouwactiviteiten en aanpassingen die nodig zijn om de milieulast te verminderen. De vergunning voor de uitbreiding met één nieuwe productielijn (Malamaal) is verleend. De aanvragen voor de palletloods en de doekenfilter installatie zijn nog niet verleend. Ook het proces voor de revisievergunning loopt nog. De verwachting is dat voorjaar 2023 de verschillende aanvragen getoetst en beoordeeld zijn en dat de provincie een besluit kan nemen.

Handhaving en controle

De toezichthouder van ODRA bezoekt regelmatig aangekondigd en onaangekondigd het bedrijf en controleert onder meer de ammoniakinstallaties en het legionella beheersplan van de koeltoren. Ook de opslag van gevaarlijke stoffen en keuringen van stookinstallaties komen tijdens de controles aan de orde. Nestlé houdt zich aan de afspraken en laat zien dat zij dit serieus nemen.

Omgevingswet

Als 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht wordt, dan gaat het bevoegd gezag over van de Provincie Gelderland naar de gemeente Nunspeet. Voor een zorgvuldige overdracht is de gemeente Nunspeet actief betrokken bij het dossier. 

Communicatie met de omgeving door Nestlé

Nestlé informeert omwonenden actief over de ontwikkelingen op het terrein door middels van buurtbijeenkomsten en nieuwsbrieven. Omwonenden die klachten hebben over geluid, stof of anderszins worden altijd gevraagd eerst rechtstreeks contact op te nemen met de SHE-manager (veiligheid, gezondheid en omgeving) van Nestlé, zodat het bedrijf kan onderzoeken wat de oorzaak is van de overlast en deze oorzaak kan wegnemen. Indien dit niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan men zich wenden tot de toezichthouder of melden bij de provincie.

In het nieuws