ForFarmers

  • Kwinkweerd 5, Lochem

ForFarmers is een beursgenoteerde fabrikant van veevoeders. Lochem is een van de productielocaties. De aanpak van het bedrijf begint bij de doelstellingen van de veehouder. ForFarmers biedt voor elk type veehouderij de optimale oplossing. Uitgangspunt is het best mogelijke resultaat op het boerenerf.

Voor de huidige bedrijfssituatie in Lochem ontbreekt een geldige natuurwetvergunning (Wnb) door hoofdzakelijk omstandigheden buiten de invloedsfeer van ForFarmers. Deze vergunning is wel opnieuw aangevraagd maar is nog niet compleet. Ook een aantal voorschriften uit de Wabo-milieuvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt overtreden. Om die reden zijn door ODRA en ODRN extra medewerkers (projectteam) ingezet om de vergunningssituatie te verbeteren. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het ForFarmers dossier.

Tegen de overtredingen van de Wabo-vergunning zijn Lasten onder dwangsom (LOD) uitgevaardigd. Een Last onder dwangsom is een middel om het bedrijf aan te sporen de overtredingen te beëindigen. In een LOD is een termijn opgenomen. Haalt het bedrijf die termijn niet, dan wordt de dwangsom verbeurd (innen). ForFarmers wil de Wabo-vergunning actualiseren en de overtreding beëindigen.

Gelderland

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn het bevoegd gezag en hebben het bedrijf aangemerkt als een aandachtsbedrijf. Sinds eind vorig jaar (31 oktober 2022) wordt door ODRN (Nijmegen), ODRA (Arnhem) en VVHH (provincie) gesproken met het bedrijf. Doel van de gesprekken is dat het bedrijf zo snel mogelijk beschikt over de benodigde vergunningen en vergunningsvoorschriften, zodat het binnen de wettelijke kaders zijn activiteiten kan uitvoeren.

Twee locaties

De provinciale aanpak geldt voor twee locaties van ForFarmers waar vergelijkbare problematiek speelt. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en de omgevingsdiensten van Arnhem (toezicht en handhaving) en Nijmegen (vergunningen) zullen de problematiek bij de locaties in samenhang aanpakken.

Vergunningen

De Wabo-vergunning van ForFarmers is ambtshalve geactualiseerd in 2023. Het bedrijf is echter in werking zonder geldige Wnb-vergunning. De inzet van ODRA/ODRN is een totale revisievergunning waar de veranderingen in de bedrijfsvoering worden opgenomen.