Brons Mengvoeders

  • Molenweg 10, Voorthuizen

Brons Mengvoeders in Voorthuizen, gemeente Barneveld, is sinds 1929 als familiebedrijf actief in de productie van veevoer. Inmiddels is het bedrijf overgenomen door de Van Drie Group.

Het bedrijf is gevestigd in een woonwijk. Door de jaren heen is de onderneming uitgegroeid tot een volwaardig producent van zowel mengvoeders als melkpoeders voor diverse soorten vee. Het is een familiebedrijf met de vierde generatie Brons aan de leiding.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Brons dossier.

Van Drie Group

Het bedrijf is in voorjaar 2020 overgenomen door de Van Drie Group. De Van Drie Group is als familiebedrijf wereldwijd leverancier van producten op het gebied van kalfs- en rundvlees, kalvervoeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen. Veel kalverhouders in Nederland staan onder contract bij Van Drie. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan 2.500 medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet van €2 miljard.

Overname

Met de overname van Brons in Voorthuizen worden aan het totaal van Van Drie Group 29 fte’s en een omzet van circa €45 miljoen toegevoegd. Na de overname houdt Jan Brons de dagelijkse leiding van de onderneming. De vestiging in Voorthuizen, de bedrijfsnaam en alle arbeidsplaatsen blijven bestaan.

Klachten

Brons Mengvoeders staat in een woonwijk. Dat is voor bedrijf en omwonenden niet de meest optimale situatie. Dit is historisch zo gegroeid. Omwonenden hebben geklaagd over stank, stof en lawaai. In totaal zijn 105 klachten over het bedrijf geregistreerd bij het provinciaal milieuklachtenloket. De klachten komen van direct omwonenden.  

Vergunning

Brons Mengvoeders heeft op dit moment geen adequate vergunning. Vele jaren is in deze situatie door bevoegd gezag geen verandering geëist. Het bevoegd gezag voor Brons Mengvoeders is met de komst van de Omgevingswet veranderd. Niet langer de provincie Gelderland maar de gemeente Barneveld is nu bevoegd gezag. Het projectteam Brons werkt aan actualiseren van de vergunning. Daar zijn onder meer adviezen nodig over luchtkwaliteit, geluid en geur. Het bedrijf zal op enig moment aan de actuele eisen en voorwaarden moeten voldoen. De verwachting is dat voor de zomer van 2023 een ontwerp beschikking ter inzage wordt gelegd. Die wordt gepubliceerd op Overheid.nl (te vinden op postcode).

Actie

De provincie heeft vorig jaar actie ondernomen en het bedrijf getoetst aan de geuremissie-eisen. Uit dat onderzoek blijkt dat de vergunningen en de voorschriften gedateerd zijn. In 2023 wordt de situatie nader bekeken en komen er nieuwe restricties voor het bedrijf. Daarmee wil de provincie de onderneming opdragen de overlast te beperken.

Bewonersavonden

Tijdens twee drukbezochte avonden voor omwonenden, heeft het bedrijf tekst en uitleg gegeven over de plannen voor de toekomst, stand van zaken in het vergunningentraject en hebben omwonenden suggesties gedaan om de hinder te verminderen. Brons zet het gesprek met de buurt voort en organiseert bewonersoverleg om over de suggesties van de buurt verder te praten. Het bedrijf heeft 700 uitnodigingen verstuurd. Een kleine 100 omwonenden waren aanwezig.