Omgevingsdienst Regio Arnhem

Veelgestelde vragen

Vergunningvrij bouwen

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kunt bouwen via de Vergunningencheck

Dakkapel achterzijde

Een dakkapel in het achterdakvlak kunt u onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsen. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen van dakkapellen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kan bouwen via de Vergunningencheck.

Dakkapel voorzijde of zijkant

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst. Dat is het geval in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Dit is een aanvullende eis. De overige voorwaarden die gelden bij dakkapellen op het achterdakvlak gelden ook hier. Klik hier om de brochure te downloaden. Welstandseisen verschillen per locatie en per gemeente.

 

Zonnepanelen en -collectoren kunnen in veel gevallen vergunningvrij worden geplaatst. Klik hier om de brochure te downloaden waarin de vergunningvrije voorwaarden zijn beschreven. Voor beschermde stadsgezichten gelden minder vergunningvrij mogelijkheden. Voor plaatsing op de voorzijde heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Voor plaatsing op een monument moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) hoeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen. De maximale (vergunningvrije) hoogte is 1 of 2 meter. Deze hoogte hangt af van het gedeelte van uw perceel. In de voortuin mag u meestal tot 1 meter hoog bouwen. In de achtertuin is in veel gevallen 2 meter vergunningvrij toegestaan. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij plaatsen van erfafscheidingen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kan bouwen via de Vergunningencheck.

Hoekhuis
Bij hoekhuizen gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Bepalend hierbij is of er welstandseisen gelden voor uw woning.

Onderhoud

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij gewoon onderhoud verandert de profilering, detaillering en vormgeving van het bouwwerk niet. Voor monumenten gelden aanvullende voorwaarden. Via het Omgevingsloket kunt u via een vergunningcheck controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
Bij de vergunningcheck zet u een vinkje Normaal onderhoud uitvoeren.

Voor veel onderhoudswerkzaamheden bij monumenten moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Erfgoedadviseurs kunnen aangeven welke wijzigingen toegestaan zijn en welk onderhoud  of restauratie noodzakelijk is. Neem contact op met de collega's van klantadvies via postbus@odra.nl of 026-377 1600. Zij kunnen u doorverwijzen naar de erfgoedadviseurs.

Monument / beschermd stadsgezicht

Woont u in een  beschermd stadsgezicht? Dan gelden er voor u minder vergunningvrije mogelijkheden. Klik hier voor de vergunningcheck of neem contact op met ODRA via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Woont u in een monument? Voor aanpassingen aan monumentale onderdelen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De monumentale onderdelen kunt u nalezen in de redengevende beschrijving die u eerder van de gemeente heeft ontvangen. Beschikt u niet (meer) over de redengevende beschrijving? Neem dan contact op met ODRA via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Bestemmingsplannen

Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen inzien. Klik hier voor meer informatie over bestemmingsplannen.

De gemeente bepaalt per locatie welke (bedrijfs)activiteiten zijn toegestaan. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. U kan het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl
Klik hier voor meer informatie over bestemmingsplannen. Is uw bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan niet toegestaan dan mag u niet starten. Via een aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Neem voor meer informatie over deze procedure contact op met ODRA via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de specifieke regels daarvoor uit de gemeentelijke welstandsnota.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Arnhem.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Lingewaard.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Renkum.

Starten bedrijf

De gemeente bepaalt per locatie welke (bedrijfs)activiteiten zijn toegestaan. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl  Klik hier voor meer informatie over bestemmingsplannen.
Is uw bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan niet toegestaan dan mag u niet starten.
Via een aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Neem voor meer informatie over deze procedure contact op met Frontoffice – Klantadvies van ODRA.

Veel beginnende ondernemers starten hun bedrijf vanuit huis. Voor bepaalde beroepen of activiteiten kan dat vergunningvrij. Uw directe omgeving mag geen overlast ondervinden van uw activiteiten.

In het bestemmingsplan of in de beleidsregels van uw gemeente kunt u nalezen of uw beroep voldoet aan de voorwaarden. U kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Is uw bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan en beleidsregels niet toegestaan dan mag u uw bedrijf niet vanuit huis starten.

Klik hier voor de beleidsregels voor gemeente Arnhem.

Wanneer u voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen.
Wilt u een bedrijf starten of veranderen? Dan kan dat een milieubelastende invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een melding Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu nodig. Klik hier voor meer informatie over een milieumelding of –vergunning. Wanneer u bouwkundige aanpassingen gaat doen of reclame gaat plaatsen moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen. Klik hier voor de vergunningcheck of neem contact op met ODRA via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Bomen - kappen van bomen, minimale afstand tot erfgrens

De minimale afstand tussen een boom, heg of heester tot aan de erfgrens is geregeld in het Burgerlijk wetboek. Deze standaardafstand is voor bomen 2 meter en voor een heg of heester 0,5 meter. De afstand wordt gemeten vanaf het midden van de voet of stam. Gemeenten hebben de bevoegdheid om van deze standaardafstand af te wijken. Gemeente Arnhem en gemeente Renkum hebben dat gedaan. Voor gemeente Lingewaard gelden de standaardafstanden.

 • Gemeente Arnhem
  In Arnhem is de minimale afstand van een boom tot aan de erfgrens gesteld op 0,5 meter. In Arnhem is de minimale afstand van een heg of heester tot aan de erfgrens gesteld op 0,0 meter.
 • Gemeente Renkum
  In Renkum is de minimale afstand van een boom tot aan de erfgrens gesteld op 1 meter. In Renkum is de minimale afstand van een heg of heester tot aan de erfgrens gesteld op 0,0 meter.
 • Gemeente Lingewaard
  In Lingewaard blijft de minimale afstand van een boom tot aan de erfgrens 2 meter. In Lingewaard blijft de minimale afstand van een heg of heester tot aan de erfgrens 0,5 meter.

Heeft u vragen over het gemeentelijke beleid? Neem dan contact op met uw gemeente. Komt u er met uw buren niet uit? Of heeft u nog privaatrechtelijke vragen over dit onderwerp? Voor advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket of Vereniging Eigen Huis.

Omgevingsvergunning - aanvraag

De documenten die u moet toevoegen vindt u in de flyer van de flitsvergunning:

Aan de hand van de documenten moet ODRA kunnen beoordelen of uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit. Daarbij wordt uw aanvraag getoetst aan veiligheids-, gezondheids-, bruikbaarheids-, energiezuinigheids- en milieueisen.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

Omgevingsvergunning - kosten

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten van deze omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u deze aanvraagt. Deze kosten zijn vastgelegd in de legesverordening.

Arnhem
Klik hier voor de legesverordening van gemeente Arnhem.

Lingewaard
Klik hier voor de legesverordening van gemeente Lingewaard.

Renkum
Klik hier voor de legesverordening van gemeente Renkum.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor meerdere activiteiten? Bijvoorbeeld voor de activiteit bouwen en strijdigheid met bestemmingsplan. Dan betaalt u leges per activiteit. De kosten per activiteit zijn vastgelegd in de legesverordening.

Klik hier voor de legesverordening van gemeente Arnhem.

Klik hier voor de legesverordening van gemeente Lingewaard.

 

Klik hier voor de legesverordening van gemeente Renkum.

U betaalt leges voor de behandeling van de omgevingsvergunning. Ook wanneer de omgevingsvergunning wordt geweigerd moet u de leges betalen. Lees hier meer

Omgevingsvergunning - Bezwaar maken

Is de omgevingsvergunning al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na verlenen (dagtekening) van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Tegen een besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken. Om bezwaar te kunnen maken moet u wel derde-belanghebbende zijn. U bent derde-belanghebbende wanneer u een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang heeft. Hiervan is veelal sprake wanneer het genomen besluit voor u rechtstreeks en direct gevolgen heeft op uw woon- en leefomgeving.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Arnhem.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Lingewaard.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken op een besluit van gemeente Renkum.

Is de omgevingsvergunning al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na verlenen (dagtekening) van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Uitbouw, schuur, bijgebouw of serre

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kunt bouwen via de Vergunningencheck

Dakkapel

Dakkappelen achterzijde

Een dakkapel in het achterdakvlak kunt u onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsen.
Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen van dakkapellen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kan bouwen via de Vergunningencheck.

Dakkapellen voorzijde of zijkant

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op
een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning
worden geplaatst.
Dat is het geval in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Dit is een aanvullende eis. De overige voorwaarden die gelden bij dakkapellen op het achterdakvlak gelden ook hier. Klik hier om de brochure te downloaden.
Welstandseisen verschillen per locatie en per gemeente.

Schutting

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) hoeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen.

De maximale (vergunningvrije) hoogte is 1 of 2 meter. Deze hoogte hangt af van het gedeelte van uw perceel. In de voortuin mag u meestal tot 1 meter hoog bouwen. In de achtertuin is in veel gevallen 2 meter vergunningvrij toegestaan.

Welke situatie voor u van toepassing is kunt zien in een brochure.

Klik hier om een brochure met informatie over de regels voor het vergunningvrij plaatsen van erfafscheidingen te downloaden. Of check of u vergunningvrij kan bouwen via de Vergunningencheck.

Hoekhuis

Bij hoekhuizen gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Bepalend hierbij is of er welstandeisen gelden voor uw woning.

Publicaties

Een aanvraag of melding voor een omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit kunt u vinden op diverse publicatiekanalen van uw gemeente. Ook wanneer wij een besluit hebben genomen of melding aanvaarden melden wij dit via diverse publicatiekanalen van uw gemeente. Op de website van uw gemeente kunt u zien welke publicatiekanalen uw gemeente gebruikt.

Emailservice en app
Voor de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven en Lingewaard kunt u automatisch via een digitaal bericht geïnformeerd worden over besluiten en andere berichten in uw omgeving. U kunt ook publicaties van het waterschap of de provincie Gelderland ontvangen. Via enkele stappen kunt u zich via de website www.overuwbuurt.overheid.nl  inschrijven voor de e-mailservice.  U kunt per organisatie instellen welk type bericht u wilt ontvangen. U kunt ook een app downloaden om op de hoogte te blijven.

Geen publicatie? Wel plannen?
Wij kunnen u alleen informeren over ingediende omgevingsvergunningen. Plannen die nog een in een voorbereidende fase zitten zijn niet altijd bekend bij ODRA.

Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning?
Wilt u weten of en tot wanneer u bezwaar kan maken tegen een verleende omgevingsvergunning? Kijkt u voor meer informatie bij veelgestelde vragen.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Voor de onderstaande onderwerpen kunt u een vraag stellen via postbus@odra.nl of via het contactformulier. Vergeet hierbij niet om de locatiegegevens en uw telefoonnummer te vermelden, zodat we u zo snel mogelijk kunnen helpen.

 • Vestigen van bedrijf op locatie
 • Beroep aan huis
 • Opvragen bouwtekeningen
 • Controle berekening achtererfgebied / bebouwingsgebied
 • Boom kappen
 • Plaatsen van een zwembad
 • Aanpassingen aan monumenten
 • Splitsen woning
 • Kamerverhuur
 • Bijbehorend bouwwerk in voorerf

Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u het best telefonisch contact opnemen met het team Klantadvies. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 12.30 uur via 026 – 377 1600.

 • Dakkapel voorzijde
 • Zonnepanelen bij beschermd stadsgezicht of monument
 • Vragen over de uitkomst van de vergunningcheck
 • Verandering kozijn in voorgevel
 • Extra uitleg over het raadplegen van bestemmingsplannen via www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Uitleg procedures