Omgevingsdienst Regio Arnhem

Veelgestelde vragen over asbest

Vraag: Wat is een asbestdak?
Antwoord: Een asbestdak is een dakbedekking dat asbest bevat. Zo zijn daken van asbestbevattend golfplaat of daklei een asbestdak. In de meeste gevallen gaat het om deze twee toepassingen. Het gaat hier om asbesthoudende toepassingen die in contact staan met de buitenlucht. Deze zorgen door verwering onder invloed van weersinvloeden voor verspreiding van asbestvezels. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen, zoals bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot vallen hier dus niet onder. Daarnaast gaat het alleen om dakbedekking. Boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen en dergelijke zijn geen dakbedekking.

Vraag: Wat houdt het asbestdakenverbod in?
Antwoord: De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in.

Vraag: Mag een particulier zelf zijn asbestdak verwijderen en afvoeren?
Antwoord: Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. U moet dan altijd een sloopmelding bij de
gemeente doen. Uw gemeente kan u verder vertellen onder welke voorwaarden dit mag. Het is ook mogelijk dat u de verwijdering moet uitbesteden aan een gecertificeerd bedrijf. Zo mag u bijvoorbeeld alleen zelf verwijderen als het asbest vastgeschroefd zit omdat de kans op breuk bij vastgespijkerde platen groter is. Dakleien mag u nooit zelf verwijderen.

Vraag: Waar kunnen particulieren terecht met hun asbesthoudend materiaal?
Antwoord: Particulieren kunnen hun asbesthoudend materiaal meestal inleveren bij een afvalbrengstation. Een afvalbrengstation zal eisen dat u het asbest goed verpakt aanlevert. Soms stelt de gemeentewerf dit verpakkingsmateriaal ter beschikking. U moet een afschrift van de verwijderingsmelding bij de gemeente meenemen. U kunt alleen afval inleveren dat u ook mocht verwijderen. Asbest dat door een deskundig bedrijf verwijderd moet worden kunt u niet inleveren. Een afvalbrengstation behandelt ook asbestgelijkend materiaal als asbestbevattend. Neem van te voren contact op met de acceptant over hun acceptatievoorwaarden.

Vraag: Moet u alle asbest wat u tegenkomt (laten) verwijderen wanneer u een dak verwijdert?
Antwoord: Nee, voor andere asbesttoepassingen geldt geen verwijderingsplicht. Vaak is het wel praktisch om dit in een keer mee te laten nemen bij een sanering. Ook hier geldt dat asbest dat gevaar oplevert doordat het in een beschadigde of slechte toestand verkeerd wel verwijderd moet worden.

Vraag: Hoe kunnen asbestvrije golfplaten van asbesthoudende platen worden onderscheiden?
Antwoord: Dit is met het blote oog moeilijk. Normaal gesproken kan dit alleen met laboratoriumonderzoek. Wanneer op een plaat de letters NT (new technologie) staan is de plaat asbestvrij. Vaak zijn deze letters na verloop van jaren niet meer te zien. Platen die na 1993 nieuw in Nederland gekocht zijn bevatten ook geen asbest. In België is de verkoop nog enige tijd doorgegaan. De aanwezigheid van een coating zegt niets over de aanwezigheid van asbest.

Vraag: Ik heb mijn dak al gesaneerd maar dat staat niet op de website?
Antwoord: Wij zullen de gegevens registreren in ons systeem.

Vraag: Mijn buurman heeft een asbestdak maar deze staat niet op de kaart.
Antwoord: Wij zullen de gegevens registreren in ons systeem.

Vraag: Zijn er mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie?
Antwoord: Er zijn mogelijkheden voor particulieren om duurzaamheidsleningen te koppelen aan een asbestsanering.

Is uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mailbericht aan  asbestdaken@odra.nl

Wilt u meer weten over asbest? Op deze websites vindt u meer informatie:
Milieucentraal.nl
Ascert.nl
Kenniscentrum InfoMil