Omgevingsdienst Regio Arnhem

Toezicht op activiteiten bij Attero

Toezicht op activiteiten
Voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten is aan Attero een omgevingsvergunning milieu verleend. Hierin zijn voorschriften en normen vastgelegd. Ook als Attero voldoet aan de voorschriften en normen, kan de omgeving overlast ervaren. Dat kan hinderlijk zijn. De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren regelmatig milieucontroles, aangekondigd en onaangekondigd, bij Attero uit. Als er sprake is van een overtreding, stuurt ODRA het bedrijf een brief. Daarin wordt de overtreding vermeld en krijgt het bedrijf een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding niet wordt beëindigd, dan start een handhavingstraject.

Onderzoek en metingen
ODRA voert bij Attero regelmatig metingen uit op meerdere milieuaspecten. Het meten van geur afkomstig van het composteren van afval is lastig, omdat de geur niet direct toewijsbaar is aan één soort afval.

Metingen vergen voorbereiding en tijd
ODRA krijgt regelmatig het verzoek van melders om een meting naar aanleiding van de ervaren hinder te doen. Het is goed om te weten dat ODRA niet direct ter plaatse kan komen om te meten. Metingen vergen voorbereiding van een of enkele dagen, om beschikbaarheid van specialisten en apparatuur te regelen en om vooraf meetapparatuur te plaatsen.