Team meten & advies

Lichthindermetingen

Toezichthouders kunnen te maken krijgen met klachten over lichthinder. Denk bijvoorbeeld aan hinder door reclameverlichting zoals LED-schermen of buitensportverlichting. Om inzicht te krijgen in een klachtsituatie kan team meten & advies een lichthindermeting uitvoeren. Na afloop van de metingen stellen zij een meetrapport op. De resultaten van de meting worden getoetst  aan vergunningvoorschriften of aan grenswaarden van de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Op deze manier kan een onafhankelijke uitspraak over een klachtsituatie worden gedaan.

Advies
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning adviseren de specialisten van team meten & advies over:

  • De eisen aan een verlichtingsinstallatie of reclameverlichting om hinder zoveel mogelijk te beperken;
  • Maatregelen in de ontwerpfase om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Beoordeling lichtplan en lichtberekening.

 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar postbus@odra.nl of bel met Frank te Pas, coördinator team meten & advies, op 026 – 377 1600.