Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsvergunning overschrijven

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven. Dat betekent dat de omgevingsvergunning wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker.

Wat moet u doen?
De aanvrager van de omgevingsvergunning moet bij het bevoegd gezag melden dat de vergunning gaat gelden voor een ander. Het ingevulde formulier moet minimaal één maand voor de gewenste overschrijfdatum opgestuurd worden naar postbus@odra.nl.