Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsvergunning bouw

Met één omgevingsvergunning kunt u veel regelen zoals bouwen, verbouwen, inrit aanleggen, kappen en slopen. Ook de wijziging van de bestemming en het gebruik van een pand regelt u via een omgevingsvergunning. Omgevingsdienst Regio Arnhem verzorgt voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum het hele proces. Van vooroverleg, toetsing, advisering tot en met het opstellen van de beschikking.

Aanvraag omgevingsvergunning
Op de website www.omgevingsloket.nl vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of melding. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Neem contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning bouw
Download hier het stappenplan op A4 formaat
Toelichting op stappenplan aanvraag omgevingsvergunning bouw

Heeft u nog vragen?
Op de website Omgevingsloket Online vindt u een lijst met veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

Informatie over de bouwregelgeving vindt u op de site van de Rijksoverheid.