Omgevingsdienst Regio Arnhem

Milieuvergunning of milieumelding

Wit u een bedrijf starten of veranderen? Dan kan dat een milieubelastende invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een melding Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu nodig.

Hoe werkt de meldings- of aanvraagprocedure?

Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning milieu
Download hier het stappenplan omgevingsvergunning milieu op A4 format.Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem.