Bouwen en verbouwen

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken. Het Rijk heeft hiervoor regels opgesteld. Deze regels staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Kennisgeving indienen
Als voorbereiding op de sloopwerkzaamheden moet u een kennisgeving indienen bij uw gemeente. In deze kennisgeving geeft u aan dat u van plan bent om een mobiele puinbreker te gebruiken. De kennisgeving moet u minimaal vijftien werkdagen voorafgaand aan het breken indienen.
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert kan de kennisgeving voor u regelen. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden moet u minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de breekwerkzaamheden melden bij uw gemeente.

 

In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval vindt u meer informatie.