Energiebesparing

Energiebesparing

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat bedrijven de milieubelasting in hun bedrijfsvoering moeten beperken. Een doelmatig gebruik van energie is daar onderdeel van. Omgevingsdienst Regio Arnhem controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Energiebesparende maatregelen
De maatregelen, die een bedrijf volgens de milieuwetgeving moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik. De toezichthouder van ODRA beoordeelt welke besparingen mogelijk zijn. Verbruikt uw bedrijf meer dan 25.000 m3 gas of 50.00 kWh elektriciteit? Dan bent u  verplicht om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Meer informatie
Heeft u vragen over energiebesparing? Neem dan contact op met ons: energie@odra.nl of via 026 – 377 1600.

 

 

Meer informatie over energiebesparing vindt u op Infomil.