Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat uit vertegenwoordigers van de elf partners.

Leden Algemeen Bestuur:
– mevrouw W. Ruwhof, voorzitter Algemeen en Dagelijks bestuur (gemeente Renkum)
– de heer G. Ritsema, tevens lid Dagelijks bestuur (gemeente Arnhem)
– de heer M.R. Scheffer, tevens lid Dagelijks bestuur (provincie Gelderland)
– de heer T. Spaargaren, tevens lid Dagelijks bestuur (gemeente Duiven)
– de heer T. Janssen, tevens lid Dagelijks bestuur (gemeente Lingewaard)
– mevrouw C. Koers (gemeente Zevenaar)
– mevrouw N. Olland (gemeente Rheden)
– de heer F. Jansen (gemeente Doesburg)
– de heer B. Ross (gemeente Overbetuwe)
– de heer H. Breunissen (gemeente Westervoort)
– de heer G. van Gorkum (gemeente Rozendaal)

Vergadering en vergaderstukken
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur ODRA zijn openbaar. De vergaderstukken zijn op te vragen via communicatie@odra.nl of via het centrale nummer: 026 – 377 1600.