Omgevingsdienst Regio Arnhem

Klacht

Milieu-overlast: wat doet ODRA?

Als bedrijven in strijd met de geldende milieuregels handelen heeft Omgevingsdienst Regio Arnhem namens het bevoegd gezag (gemeente of provincie) de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen deze bedrijven.