Omgevingsdienst Regio Arnhem

Kantoren – energiemaatregelen

Op de website van Infomil vindt u informatie over de werking van de erkende maatregelen energiebesparing voor kantoren. De lijst bevat maatregelen om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen. Deze maatregelen zorgen ook voor besparing op de energiekosten. De lijst bestaat alleen uit maatregelen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen.
ODRA voert energiecontroles uit bij kantoren aan de hand van deze Erkende Maatregelen Lijst.

Kantoor met meerdere gebruikers
Is het kantoorpand volledig verhuurd aan uw bedrijf? Dan overlegt de toezichthouder met u over de energiebesparende maatregelen.
Zijn er verschillende bedrijven die een ruimte huren in het kantoor? Dan overlegt de toezichthouder met de beheerder of de gebouweigenaar.

Tips voor energiebesparing
Voor kantoren zijn onderstaande maatregelen veel voorkomend:

  • Check instellingen en kloktijden (het inregelen van licht en installaties). Hiermee voorkomt u energieverspilling ’s nachts;
  • Energiezuinige verlichting. Vervang halogeen lampen en gloeilampen door LED-verlichting;
  • Het ventilatiesysteem is vaak een grote energievreter. Stel de installatie af op de behoefte (op de gebruikstijden).

Praktijkvoorbeelden
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u voorbeelden van energiebesparende maatregelen bij kantoren.

Meer informatie
Op de website van het platform duurzame huisvesting vindt u een interactief kompas voor de energiewetgeving bij kantoren.

Vragen over energiebesparing bij kantoren? Stel ze via energie@odra.nl