Omgevingsdienst Regio Arnhem

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland (GGG) is een samenwerkingsverband van de bedrijven Bio Energie Bergerden (BEB), ENGIE en Biogas Plus. Groen Gas Gelderland produceert biogas uit biomassa. In de nabije omgeving van Groen Gas Gelderland ervaren omwonenden hinder. Daarbij gaat het met name om geurhinder. ODRA houdt, namens het bevoegd gezag (provincie Gelderland), toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu van GGG.

Hieronder leest u meer over de rol van ODRA bij het houden van toezicht (en indien noodzakelijk: handhaven) bij Groen Gas Gelderland.
Wilt u meer weten over de actuele vergunde situatie van Groen Gas Gelderland? Klik dan hier.

Meldingen bij overlast
Als u hinder ervaart van welk bedrijf dan ook binnen de provincie Gelderland, kunt u terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar. U kunt gebruik maken van het online meldformulier of bellen naar 026 359 99 99. Als u online een melding via het Provincieloket doet, krijgt een automatisch antwoord op uw e-mail. Hierin staat dat uw mail is ontvangen en dat de melding in behandeling wordt genomen door de toezichthouders van ODRA. Wat gebeurt er daarna? Kijk hier.

Hinder melden bij Groen Gas Gelderland
U kunt hinder ook elk moment van de dag melden bij Groen Gas Gelderland. Daarvoor maakt u gebruik van een formulier. U vindt dit formulier hier.
De medewerkers van Groen Gas Gelderland ondernemen actie op uw melding. U ontvangt via e-mail een reactie. Als u uw telefoonnummer bij de overlastmelding plaatst, kunt u rekenen op een telefoontje van een van de medewerkers van Groen Gas Gelderland.

Bij onderhoud en storingen
Als er onderhoudswerkzaamheden bij Groen Gas Gelderland plaatsvinden of er is sprake van een storing in een van de bedrijfsprocessen, dan meldt de directie van Groen Gas Gelderland dit op de website: www.groengasgelderland.nl.

Toezicht op activiteiten bij Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland – communicatie met omgeving
De directie van Groen Gas Gelderland neemt de meldingen over overlast van omwonenden serieus. Het bedrijf is zich bewust van de overlast die door de omgeving wordt ervaren. Daarom streeft het bedrijf naar het reduceren en voorkomen van overlast. Daarom gaat het bedrijf in 2020 aan de slag met:

  1. het maken van een overkapping waaronder stuifgevoelige producten kunnen worden gelost;
  2. optimalisatie van de microbiologische werking van het biobed;
  3. optimalisatie van de bedrijfsprocessen zoals het verpompen van mest en digestaat.

Daarnaast realiseert Groen Gas Gelderland een opslag van digestaat om in het voorjaar akkerbouwers uit de nabije omgeving van digestaat te voorzien. Verder onderzoekt zij de mogelijkheden om aan te sluiten op het warmtenet van tuinders en om nu nog vrijkomende CO2 in de atmosfeer af te vangen en vloeibaar te maken voor benutting in de tuinbouw.

Het bedrijf onderhoudt regelmatig contact met de omwonenden, via onder meer haar website, telefonisch of persoonlijk contact. Groen Gas Gelderland nodigt omwonenden actief uit om een kijkje bij het bedrijf te komen nemen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@groengasgelderland.nl.

Op 2 december 2019 vond er – bij Groen Gas Gelderland – een bijeenkomst voor omwonenden plaats. Het verslag van de bijeenkomst kunt u bij Groen Gas Gelderland opvragen.

Betrokken partijen: